Phúc âm Chúa Nhật XXX Thường Niên 24.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,46-52

Evangelium nach Markus 10,46-52

Gospel to Mark 10,46-52

 

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.

Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus.

Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus (which means "son of Timaeus"), was sitting by the roadside begging.

 

Phúc âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên 17.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,35-45

Evangelium nach Markus 10,35-45

Gospel to Mark 10,35-45

 

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”

In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.

Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask."

 

Phúc âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên 10.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,17-30.

Evangelium nach Markus 10,17-30.

Gospel to Mark 10,17-30.

 

Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”

In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?

As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. "Good teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?"

 

 

Phúc âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên 03.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,2-16

Evangelium nach Markus 10,2-16

Gospel to Mark 10,2-16

 

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người.

Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau; und sie versuchten ihn damit. 

Some Pharisees came and tested him by asking, “Is it lawful for a man to divorce his wife?”

 

 

Phúc âm Chúa Nhật XXV Thường Niên 19.09.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 9,30-37

Evangelium nach Markus 9,30-37

Gospel to Mark 9,30-37

 

Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,

Sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr;

They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were,

 

Phúc âm Chúa Nhật XXVI Thường Niên 26.09.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 9,38-43.45.47-48

Evangelium nach Markus 9,38-43.45.47-48

Gospel to Mark 9,38-43.45.47-48

 

Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.”

Da sagte Johannes zu ihm: Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb; und wir versuchten, ihn daran zu hindern, weil er uns nicht nachfolgt.

Teacher,” said John, “we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop, because he was not one of us.”

 

Phúc âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên 12.09.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 8,27-35

Evangelium nach Markus 8,27-35

Gospel to Marco 8,27-35

 

Đức Giê-su và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”

Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger: Für wen halten mich die Menschen?

Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, "Who do people say I am?"

 

Phúc âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên 05.09.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 7,31-37

Evangelium nach Markus 7,31-37

Gospel to Marco 7,31-37

 

Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis.

And again he went out from Tyre, and came through Sidon to the sea of Galilee, through the country of Decapolis.

 

Phúc âm Chúa Nhật XXII Thường Niên 29.08.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 7, 1-8.14-15.21-23

Evangelium nach Markus 7,1-8.14-15.21-23

Gospel to Marco 7, 1-8.14-15.21-23

 

Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến.

Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, hielten sich bei Jesus auf.

And there came together to him the Pharisees and certain of the scribes who had come from Jerusalem,

 

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 54

Tổng cộng 14132940

Lên đầu trang