Phúc âm Chúa Nhật Thứ XVI Quanh Năm 23.07.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 13,24-43

   Evangelium nach Matthäus 13,24-43

   Gospel to Matthew 13,24-43

   

24 Đức Chúa Jêsus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

   In jener Zeit erzählte Jesus der Menge das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte.

   And he gave them another story, saying, The kingdom of heaven is like a man who put good seed in his field:

   

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XV Quanh Năm 16.07.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 13,1-23

Evangelium nach Matthäus 13,1-23

Gospel to Matthew 13,1-23

 

1 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees.

On that day Jesus went out of the house and was seated by the seaside.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XIV Quanh Năm 09.07.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 11,25-30

Evangelium nach Matthäus 11,25-30

Gospel to Matthew 11,25-30

 

25 Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.

At that time Jesus made answer and said, I give praise to you, O Father, Lord of heaven and earth, because you have kept these things secret from the wise and the men of learning, and have made them clear to little children.

 

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XIII Quanh Năm 02.07.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 10,37-42

Evangelium nach Matthäus 10,37-42

Gospel to Matthew 10,37-42

 

37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy

Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.

"Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XII Quanh Năm 25.06.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu 10,26-33

Evangelium nach Mattheo 10,26-33

Gospel to Mathew 10,26-33

26 Vậy, các ngươi đừng sợ; vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird.

So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XI Quanh Năm 18.06.2023

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 9,36-38.10,1-8

Evangelium nach Matthäus 9,36-38.10,1-8

Gospel to Mathew 9,36-38.10,1-8

 

Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben.

But when he saw all the people he was moved with pity for them, because they were troubled and wandering like sheep without a keeper.

 

Phúc Âm Chúa Nhật thứ X quanh năm 11.06.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu 9,9-13

Evangelium nach Mattheo 9,9-13

Gospel to Mattheu 9,9-13

9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.

In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Matthäus auf und folgte ihm.

As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector’s booth. “Follow me,” he told him, and Matthew got up and followed him.

Phúc Âm Lễ Chúa Ba Ngôi Chúa Nhật 04.06.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3, 16-18

Evangelium nach Johannes 3, 16-18

Gospel to John 3, 16-18

 

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat.

For God had such love for the world that he gave his only Son, so that whoever has faith in him may not come to destruction but have eternal life.

Phúc Âm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Nhật 28.05.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 20, 19-23

Evangelium nach Johannes 20, 19-23

Gospel to John 20,19-23

 

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”

Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch!

At evening on that day, the first day of the week, when, for fear of the Jews, the doors were shut where the disciples were, Jesus came among them and said to them, May peace be with you!

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 74

Tổng cộng 14259504

Lên đầu trang