Gồm các vị Chủ Tịch của Ban Chấp Hành Tiền Nhiệm, có nhiệm vụ cố vấn và giúp Ban Chấp Hành đương nhiệm điều hành mọi sinh hoạt của Liên Đoàn.

  • Ông Lại Ðình Duyển
  • Ông Vũ Ngọc Yên
  • Ông Tăng Vĩnh Lộc
  • Ông Nguyễn Quốc Khánh
  • Ông Trần Bình
  • Ông Ðậu Việt Hùng
  • Ông Nguyễn Văn Sĩ
  • Ông Đinh Kim Tân
  • Ông Bùi Văn Toàn
  • Ông Phùng Khải Tuấn

images/ELOGOS/Elogos.jpg

Logos Everyday For Everyone
Ghi danh nhận ELOGOS qua Viber của cha Thế: 0049 174 810 74 79

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang