Liên Đoàn Công giáo Việt Nam hoạt động hoàn toàn độc lập với mọi đoàn thể và theo đuổi những mục đích sau:

Phát huy tinh thần sống đạo và đề cao ý thức phục vụ xã hội

Đoàn kết người Việt Công giáo tại Đức để tương trợ thăng tiến cũng như tạo môi trường trao đổi, học hỏi về mọi lãnh vực với nhau

Góp phần vào công việc xây dựng một nước Việt Nam tự do, công bằng và nhân bản

Liên lạc với mọi đoàn thể không phân biệt quốc gia, tôn giáo và chủng tộc

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang