Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXV Quanh Năm 24.09.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 20, 1-16

Evangelium nach Matthäus 20,1-16a

Gospel to Matthew 20, 1-16a

 

1 "Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình.

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben.

For the kingdom of heaven is like the master of a house, who went out early in the morning to get workers into his vine-garden.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXIV Quanh Năm 17.09.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 18,21-35

Evangelium nach Matthäus 18,21-35

Gospel to Matthew 18,21-35

 

 

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "

In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Sieben Mal?

At that time,Then Peter came and said to him, Lord, what number of times may my brother do wrong against me, and I give him forgiveness? till seven times?

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXIII Quanh Năm 10.09.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 18,15-20

Evangelium nach Matthäus 18,15-20

Gospel to Matthew 18,15-20

 

15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.

And if your brother does wrong to you, go, make clear to him his error between you and him in private: if he gives ear to you, you have got your brother back again.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXII Quanh Năm 03.09.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 16, 21-27

Evangelium nach Matthäus 16,21-27

Gospel to Matthew 16,21-27

 

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.

In jenen Tagen begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen.

From that time Jesus went on to make clear to his disciples how he would have to go up to Jerusalem, and undergo much at the hands of those in authority and the chief priests and scribes, and be put to death, and the third day come again from the dead.

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXI Quanh Năm 27.08.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 16, 13-20

Evangelium nach Matthäus 16,13-20

Gospel to Matthew 16-13-20

 

13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "

In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn?

Now when Jesus had come into the parts of Caesarea Philippi, he said, questioning his disciples, Who do men say that the Son of man is?

 

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XX Quanh Năm 20.08.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 15, 21-28

Evangelium nach Matthäus 15,21-28

Gospel to Matthew 15,21-28

 

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,

In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück.

And Jesus went away from there into the country of Tyre and Sidon.

 

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XIX Quanh Năm 13.08.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 14,22-33

Evangelium nach Matthäus 14,22-33

Gospel to Matthew 14,22-33

 

22 Sau khi cho đám đông ăn, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ lên thuyền và đi tiếp đến bờ bên kia. Chúa muốn cho người ta về nhà ngay.

Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken.

After feeding the crowd, Jesus asked the disciples to get on the boat and go ahead to the other bank. He wanted to send people home now.

 

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XVIII Quanh Năm 06.08.2023-Lễ Chúa Giêsu Hiển Linh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matheo 17, 1-9

Evangelium nach Mathäus 17, 1-9

Gospel to Mathew 17, 1-9

 

1 Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.

In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg.

At that time Jesus took Peter, James and his brother John and led them up a high mountain.

 

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XVII Quanh Năm 30.07.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 13,44-52

Evangelium nach Matthäus 13,44-52

Gospel to Matthew 13,44-52

 

44 Vào thời điểm đó, Chúa Giêsu đã nói chuyện với đám đông : Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker.

At that time, Jesus spoke to the crowd : The kingdom of heaven is like a secret store of wealth in a field, which a man came across and put back again; and in his joy he goes and gives all he has, to get that field.

 

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« July 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 77

Tổng cộng 14259507

Lên đầu trang