Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 

Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 

Ngày 1 tháng Mười Một hằng năm, Giáo Hội mừng kính Các Thánh Nam Nữ đã được Thiên Chúa thưởng công trên Nước Thiên Đàng; và Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu dành riêng tháng Mười Một để cầu nguyện cho các linh hồn là những anh chị em của chúng ta còn đang trong thời gian thanh luyện (luyện tội), để các Đẳng sớm được về hưởng hạnh phúc của Chúa trên Nước Thiên Đàng

Nhiều lần tôi tự hỏi:

  • Cuộc sống của tôi ở trên đời này để làm gì?
  • Rồi sau khi từ giã cõi đời này, tôi sẽ đi về đâu?

Các Thánh Nam Nữ đang được hưởng phúc trên Thiên Đàng là những ai? Có phải là những bậc siêu phàm, những kẻ lỗi lạc, những người mà được người đời khen là mẫu mực, là đạo đức và thánh thiện?

Bài Tin Mừng trong Lễ Các Thánh hôm nay, Thánh Mát-thêu trình thuật lời Chúa Giêsu dạy các môn đệ và tất cả những người muốn lắng nghe Lời Chúa, trong đó có chúng ta là những môn đệ của thế hệ ngày nay. Thánh Mát-thêu ghi rằng:

„Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.“ (Mt 5,1-12a)

Tội đầu tiên mà loài người lỗi phạm là tội „kiêu ngạo“. Tội kiêu ngạo làm mất đi tất cả các phúc lành mà Thiên Chúa ban cho con người. Để có thể nhận được các phúc lành và được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời, Chúa Giêsu dạy chúng ta: „Phúc“ đứng đầu là „Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.“ Để có được „Phúc“ này, thì người giàu có lẫn người nghèo khó phải học nơi Chúa Giêsu, Chúa dạy: „Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.“ (Mt 11,29)

Hiền hậu và khiêm nhường phát xuất từ trong tâm hồn, chứ không chỉ với dáng vẻ bên ngoài, giả hình, giả bộ để người chung quanh khen mình là người khiêm nhường. Ngoài việc kính thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, khiêm nhường là tôn trọng mọi người, vì họ cũng được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Người miền Nam nước Đức có câu chào hỏi nhau, gặp bất cứ ai, người ta đều chào: „Grüß Gott“; hiểu sát nghĩa là „Chào Chúa“, hiểu rộng ra là: Chúa chúc lành cho anh, chị được mang hình ảnh Thiên Chúa. Đây là „Phúc“ lớn nhất và cũng là điều răn trọng nhất: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.“ (Lc 10,27)

Bài đọc thứ nhất trong Thánh lễ hôm nay được trích trong sách Khải huyền, Thiên Chúa cho Thánh Gioan nhìn thấy thị kiến và người ghi lại:

„Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta." Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng: "A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!" Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: "Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? " Tôi trả lời: "Thưa Ngài, Ngài biết đó." Vị ấy bảo tôi: "Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người.“ (Kh 7,9-15)

Một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. 

Mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế; đây có phải là hình ảnh của tất cả mọi người trong mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ khi được chịu Phép Rửa Tội? Khi chúng ta được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, thì linh mục trao cho chúng ta một tấm áo trắng và nói: „Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.“ Amen.

Giáo Hội mong muốn chúng ta gìn giữ tấm áo trắng mãi mãi tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Chúa. Nhưng trong cuộc sống, ai ai cũng phải trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, nhiều lúc đã làm cho chiếc áo trắng mang trên mình ra dơ bẩn, không còn xứng đáng cầm nhành lá thiên tuế để cùng với anh chị em lớn tiếng tung hô: "Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.“

Nhưng thật là hạnh phúc cho loài người, vì Thiên Chúa là „TÌNH YÊU“. Bài trích sách Khôn Ngoan mà Chúa nhật tuần trước chúng ta đã được nghe: „Lạy Chúa Tể là Đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. (Kn 11,26.12,1-2)

Chúa sửa dạy từ từ, để cho ta nhận ra lỗi lầm mà sám hối quay trở về (Umkehr) với Thiên Chúa, đem tấm áo trắng (linh hồn) giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Chúa Giêsu (Con Chiên) đã đổ ra để tẩy sạch những tội lỗi dơ bẩn trong linh hồn chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới được nhập đoàn với anh chị em và các Thiên thần, hầu xứng đáng cầm nhành lá thiên tuế mà tung hô, cảm tạ Thiên Chúa toàn năng.

Chúa Giêsu nói với các môn đệ, trong đó có chúng ta: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.“ (Ga 14,6)

Vậy các thánh tổ phụ và tất cả những người sống trong thời Cựu Ước, họ chưa được chịu Phép Rửa thì sao? Họ có thể nhờ Chúa Giêsu và qua Chúa Giêsu mà đến với Thiên Chúa Cha được không?

Thiên Chúa muốn cứu chuộc tất cả mọi người từ khi tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết, họ cũng phải nhờ và qua Chúa Giêsu thì mới được đến với Chúa Cha:

„Chính Đức Ki-tô đã chịu chết một lần vì tội lỗi – Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương – hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa, trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa, không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền. (1 Pr 3,18-22)

Chính nhờ lời Kinh Thánh này mà Giáo Hội tuyên xưng: „Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các thánh; Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các thánh lên.“ (Kinh cầu chịu nạn)

Lạy Chúa Giêsu, xin khắc ghi Lời Chúa trong tim và trong trí của con, để con học với Chúa và đem ra thực hành trong đời sống của con, là sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Lạy Mẹ Maria là Thánh Mẫu của con, xin che chở và dẫn dắt con đến với Chúa Giêsu.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.

Xin Các Thánh Nam Nữ của Chúa phù giúp chúng con trên đường lữ hành trần gian, xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, để chúng con cũng biết noi gương các Thánh mà quay trở về với Chúa, biết sống đơn sơ, khiêm nhường, hòa mình và tôn trọng mọi người. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus, Gia đình con cái của Chúa)

Read 221 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« May 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 161

Tổng cộng 14205082

Lên đầu trang