Ðại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Ðức Kỳ Thứ 45 - Ngày khai mạc

Beschreibung

13 giờ 00: Nhận phòng ngủ và phiếu ăn (kết thúc lúc 16 giờ 00).
15 giờ 00: Bí tích Hoà Giải.
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 00).
18 giờ 30: Nghi thức khai mạc Ðại Hội CGVN.
19 giờ 00: THÁNH LỄ KHAI MẠC ÐẠI HỘI, Lễ Vọng mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
21 giờ 30: Giờ sinh hoạt tâm linh cho giới trẻ (Hội trường lớn, TNCG).
21 giờ 00: Chầu Thánh Thể Chúa Giêsu (phòng chầu Thánh Thể).
22 giờ 00: Bài 1: SỨC MẠNH CỦA LÒNG BIẾT ƠN, Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP. (phòng chầu Thánh Thể).
24 giờ 00: Nghỉ đêm

Standortinformationen

Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Straße
Seidelstr 2
Stadt
63741 Aschaffenburg
Link
https://goo.gl/maps/uAzZWq1Rsb92

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang