Ðại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Ðức Kỳ Thứ 45 - Ngày kính Đức Mẹ La vang

Beschreibung

07 giờ 00: Kinh sáng (phòng chầu Thánh thể)
08 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 30)
09 giờ 00: RƯỚC KIỆU ÐỨC MẸ LA VANG, THÁNH LỄ BẾ MẠC. (Hội trường lớn)
12 giờ 00: Cơm trưa.
13 giờ 00: Kết thúc Ðại Hội, dọn dẹp vệ sinh.
13 giờ 30: Chia tay.

Standortinformationen

Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Straße
Seidelstr 2
Stadt
63741 Aschaffenburg
Link
https://goo.gl/maps/uAzZWq1Rsb92

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang