Ðại Hội Công Giáo Việt Nam Tại Ðức Kỳ Thứ 45 - Ðại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Beschreibung

06 giờ 00: Kinh sáng (phòng chầu Thánh thể)
07 giờ 00: Ðiểm tâm (kết thúc lúc 8 giờ 00) Hội Đồng Đại Biểu gặp gỡ Hội Đồng Tuyên Uý
08 giờ 30: Bài 2: HIỆP HÀNH TRONG GIA ĐÌNH, Sr Maria Hồng Quế, OP. (Hội trường lớn)
09 giờ 45: Giải lao – múa cộng đồng
10 giờ 00: Bài 3: HIỆP HÀNH TRONG GIÁO HỘI, Sr Maria Hồng Quế, OP.
10 giờ 50: Giải lao – múa cộng đồng
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN (Hội trường lớn).
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN dành cho thanh thiếu niên (phòng chầu Thánh Thể, TNCG).
11 giờ 00: ÐẠI LỄ CHÚA THÁNH THẦN dành cho thiếu nhi (phòng ăn)
13 giờ 00: Cơm trưa (kết thúc lúc14 giờ 00).
14 giờ 30: Sinh hoạt thiếu nhi (do Quý Soeur Dòng Mến Thánh Giá phụ trách).
15 giờ 00: Sinh hoạt thanh thiếu niên (TNCG).
14 giờ 30: Bài 4: ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ CỦA BẠN? Sr Maria Hồng Quế, OP. (Hội trường lớn)
15 giờ 15: Bài 5: LẮNG NGHE và VÂNG PHỤC CHÚA THÁNH THẦN, Sr Maria Hồng Quế, OP.
16 giờ 00: Chầu Thánh thể (Hội trường lớn)
17 giờ 00: Cơm tối (kết thúc lúc 18 giờ 15)
18 giờ 30: Khai mạc chương trình văn nghệ
24 giờ 00: Nghỉ đêm.

Standortinformationen

Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Straße
Seidelstr 2
Stadt
63741 Aschaffenburg
Link
https://goo.gl/maps/uAzZWq1Rsb92

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang