Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXX Quanh Năm 29.10.2023

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XXX Quanh Năm 29.10.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 22,34-40

Evangelium nach Matthäus 22,34-40

Gospel to Matthew 22,34-40

 

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại.

In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei ihm zusammen.

But the Pharisees, hearing how the mouths of the Sadducees had been stopped, came together;

 

 

35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:

Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn auf die Probe stellen und fragte ihn:

And one of them, a teacher of the law, put a question to him, testing him, and saying,

 

36 "Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? "

Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste?

Master, which is the chief rule in the law?

 

37 Đức Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

Er antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken.

And he said to him, Have love for the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.

 

38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất.

Das ist das wichtigste und erste Gebot.

This is the first and greatest rule.

 

39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

And a second like it is this, Have love for your neighbour as for yourself.

 

40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy."

An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.

On these two rules all the law and the prophets are based.

 

 

 

Read 313 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 38

Tổng cộng 14223420

Lên đầu trang