Phúc âm Chúa Nhật Thứ XX Quanh Năm 20.08.2023

Phúc âm Chúa Nhật Thứ XX Quanh Năm 20.08.2023

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 15, 21-28

Evangelium nach Matthäus 15,21-28

Gospel to Matthew 15,21-28

 

21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,

In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück.

And Jesus went away from there into the country of Tyre and Sidon.

 

22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!”

Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.

And a woman of Canaan came out from those parts, crying and saying, Have pity on me, O Lord, Son of David; my daughter is greatly troubled with an unclean spirit.

 

23 Nhưng Người không đáp lại một lời.Các môn đệ đến gần Ngài và xin : `` Hãy giải thoát cho cô ấy khỏi sự lo lắng, vì cô ấy kêu nài theo chúng con.

Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her.

But he gave her no answer. And his disciples came and said to him, Send her away, for she is crying after us.

 

24 Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.”

Er antwortete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.

But he made answer and said, I was sent only to the wandering sheep of the house of Israe

 

25 Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”

Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir!

But she came and gave him worship, saying, Help, Lord.

 

26 Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.”

Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen.

And he made answer and said, It is not right to take the children's bread and give it to the dogs.

 

27 Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”

Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen.

But she said, Yes, Lord: but even the dogs take the bits from under their masters' table.

 

28 Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt.

Then Jesus, answering, said to her, O woman, great is your faith: let your desire be done. And her daughter was made well from that hour.

 

 

 

Read 1011 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 18

Tổng cộng 14216660

Lên đầu trang