Thánh Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam

Kalender
LDCG
Datum
24.05.2021 10:00 - 12:00

Beschreibung

Thánh Lễ Bổn Mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam
tại nhà thờ St. Aloysius (Schwyzer Str. 2-4, 13349 Berlin)
Cha Antôn Đỗ Ngọc Hà chủ tế.
Trực tuyến qua:
- F
acebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web ldcg.de
- Facebook: Giáo Xứ Thánh Gia Berlin

Những Sự Kiện Sắp Tới

Lên đầu trang