Tĩnh tâm: Chủ đề về Đức Chúa Thánh Thần

Kalender
LDCG
Datum
23.05.2021 14:00 - 16:00

Beschreibung

Tĩnh tâm: Chủ đề về Đức Chúa Thánh Thần
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ, Dòng Tên (Jesuiten) tại Đức & Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo Sư tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
Trực tuyến qua:
- Zoom, Meeting-ID: 637 417 1748, Kenncode: ldcg
- Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web ldcg.de

Những Sự Kiện Sắp Tới

Lên đầu trang