Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Kalender
LDCG
Datum
23.05.2021 10:30 - 12:00

Beschreibung

Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
tại nhà thờ St. Petrus-Canisius (Canisiusstraße 2, 45665 Recklinghausen)
Cha Peter Nguyễn Quân SVD chủ tế.
Trực tuyến qua:
- Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web ldcg.de
- Facebook: Trung Tâm Mục Vụ Neuenkirchen và và trang web ttmv.de

Những Sự Kiện Sắp Tới

Lên đầu trang