Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Kalender
LDCG
Datum
22.05.2021 16:30 - 18:00

Beschreibung

Vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Do Giới trẻ TNCG phụ trách, trực tuyến qua:
- Zoom, Meeting-ID: 852 8381 4318 , Kenncode: TNCG
- Facebook: Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức và trang web ldcg.de

Những Sự Kiện Sắp Tới

Lên đầu trang