Print this page

Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 

Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 

Hằng năm Giáo Hội mừng kính Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô vào ngày thứ Năm sau Chúa nhật Lễ CHÚA BA NGÔI. Theo lịch phụng vụ năm nay, thứ Năm ngày 16 tháng Sáu năm 2022 là ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Ở nước Đức cũng như nhiều quốc gia ở Âu Châu là ngày lễ nghỉ. Nhiều quốc gia khác trên thế giới dời ngày lễ này vào Chúa nhật ngày 19 tháng Sáu.

Vào ngày lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, các giáo xứ thường tổ chức dâng Thánh lễ trọng thể ở ngoài trời, nơi khuôn viên thánh đường hoặc ở một công viên của thành phố, và sau Thánh lễ sẽ rước Mình Thánh Chúa được đặt trong Mặt Nhật đi chung quanh giáo xứ. Nhiều gia đình làm bàn thờ nhỏ trước nhà có những tượng ảnh thánh và đốt nến để cùng hiệp thông cung nghinh Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô với lòng ước ao xin Mình Máu Thánh Chúa cũng ngự nơi bàn thờ của gia đình con, nhất là trong trái tim chúng con.

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, là lễ Giáo hội tưởng nhớ lại việc Chúa Giêsu lập "Phép Thánh Thể". Phép Thánh Thể là một Giao Ước được lập bằng Máu từ trong Trái Tim yêu dấu của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô không phải là Tông đồ được Chúa Giêsu chọn trong „Nhóm Mười Hai“, nhưng là Tông đồ được Chúa Giêsu chọn cách riêng sau khi Chúa phục sinh, và Người đã mạc khải cho „tôi tớ“ Phaolô biết tất cả những gì mà các Tông đồ trong „Nhóm Mười Hai“ được nghe, được biết từ Chúa Giêsu. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô nói rằng:

„Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.“ (1 Cr 23-26)

Chúa Giêsu lập Giao Ước bằng chính giá Máu của Ngài. Chúa nói: „Đây là Mình Thầy hiến tế vì anh em“. Chúa lấy chính mạng sống để hiến tế, để đền thay tội lỗi của chúng ta; nhờ đó chúng ta được sống. .” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em (chúng ta) loan truyền Chúa đã chịu chết.“

Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.“ (Ga 15,5-8)

Chúa Giêsu còn nói: „Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. (Ga 16,23-24)

Suy niệm Lời Chúa hôm nay, tôi nghiệm ra rằng: người giáo hữu đọc kinh cầu nguyện cùng các Thánh, phần nhiều là để xin các Thánh làm phép lạ cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho người thân quen của mình… . Nhưng số đông giáo hữu đã không để ý đến Lời Chúa Giêsu nói: „vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.“ Vậy, các phép lạ và ơn thiêng đều do từ chính Thiên Chúa. Thấy nhiều người hay cầu xin các Thánh, mà quên Lời Chúa nói: „Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.“

Các Thánh là những đấng bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa, các ngài nói thêm vào, để lời cầu xin của ta được đẹp lòng Chúa hơn, còn phép lạ và ơn thiêng thì đến từ chính Thiên Chúa.

Sau mỗi lời cầu nguyện trong Thánh lễ, linh mục đều xướng lên: Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Mọi người đều thưa: Amen; có nghĩa là con cũng xin, cũng mong muốn như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại mà Chúa xuống thế để cứu chuộc chúng con. Chúa đã chuộc tội lỗi chúng con bằng giá Máu từ Trái Tim Chúa. Chúa đã lập Giao Ước với chúng con bằng Máu, để tất cả những ai tin và trông cậy vào Chúa thì sẽ được cứu độ.

Như cành nho cần nhựa sống bởi thân cây nho để có thể sinh hoa kết trái. Xin Mình Máu Chúa nuôi sống và thánh hóa linh hồn cùng thể xác chúng con; Lạy Chúa, chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Chúng con ca ngợi Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

Read 244 times