Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em

Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em

Chúa nhật VI mùa phục sinh

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu dạy tất cả mọi người hãy sống yêu thương:

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.” (Ga 15,9-17)

Đọc đi đọc lại bài Tin Mừng hôm nay, tôi nghiệm ra rằng: chẳng có ai trên đời này yêu thương chúng ta như Thiên Chúa yêu thương chúng ta; cho dù là tình cha, nghĩa mẹ được sánh như biển thái bình, song cũng chỉ có giới hạn. Chỉ một mình Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương nhân loại như Người đã nói:

Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

Đọc lại những chương đầu của cuốn Kinh Thánh (sách Sáng thế). Sau khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cùng mọi loài trong đó, kỳ hoa dị thảo, chim trời cá biển, gia súc và dã thú, cũng như tất cả mọi giống vật bò trên mặt đất, Thiên Chúa thấy mọi việc Người làm là tốt đẹp. Và sau cùng Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa, rồi ban cho con người quyền làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật trên mặt đất. Khi mọi sự đã hoàn tất, Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! (x. St chương 1)

Như vậy, Thiên Chúa yêu thương con người hơn hết, vì con người được tao dựng theo  hình ảnh của Thiên Chúa.

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. (St 2,18). ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

Con người nói: “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra. ”Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. (St 2,21-24)

Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều trong TÌNH YÊU. Ông Adam vui mừng như thế nào, ông sung sướng hô lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Ông Adam và bà Eva là hình ảnh của Tình Yêu, là hình ảnh vợ chồng đầu tiên của loài người; một Tình Yêu cả hai thành một xương một thịt. Như vậy, nếu da thịt của bà Eva bị thương tích đau đớn, thì ông Adam cũng đau đớn như vậy, có khi còn đau hơn! Một Tình Yêu Thiên Chúa ban cho con người được ghi khắc trong con tim; cho nên khi ai đó bị ngược đãi bởi Tình Yêu, thì trái tim người đó đau đớn đến độ không muốn đập nữa. Ôi! Thật là mầu nhiệm!

Nhưng than ôi! Sau khi ông bà nguyên tổ lỗi phạm đến Thiên Chúa, thì tội lỗi thâm nhập vào trần gian. Sự dữ (ma quỷ) gieo vào lòng con người sự kiêu ngạo và ích kỷ, ganh tị, độc ác, chỉ biết yêu bản thân mình. Từ những tội lỗi này sinh ra tội giết người; tội giết người đầu tiên sinh ra bởi lòng ganh tị: Sách Sáng thế chương 4 trình thuật như sau:

Con người ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: “Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người.” Bà lại sinh ra A-ben, em ông.  A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA. A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. ĐỨC CHÚA phán với Ca-in: “Tại sao ngươi giận dữ? Tại sao ngươi sa sầm nét mặt? Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi hành động không tốt, thì tội lỗi đang nằm phục ở cửa, nó thèm muốn ngươi; nhưng ngươi phải chế ngự nó.” Ca-in nói với em là A-ben: “Chúng mình ra ngoài đồng đi!” Và khi hai người đang ở ngoài đồng thì Ca-in xông đến giết A-ben, em mình. (St 4,1-8)

Tội lỗi lan tràn khắp thế gian, sự kiêu căng, ích kỷ, đố kị, tham lam và ganh tị làm cho con người nghi ngờ nhau, rồi từ đó sinh ra biết bao đau khổ. Thiên Chúa dạy chúng ta phải chế ngự tội lỗi thì mới có thể ngẩng mặt lên, mới có thể hãnh diện là nhờ ơn Chúa mình đã chế ngự được tội lỗi; bằng không, sự dữ và tội lỗi đang rình rập ở cửa, nó thèm muốn làm hại chúng ta.

Thiên Chúa yêu thương con người phải sống cảnh lầm than bởi tội lỗi, mà tội lỗi dẫn con người đến sự chết đời đời. Vì yêu thương, Thiên Chúa sai Con Một là Chúa Giêsu xuống thế để cứu chuộc chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã loan báo cho chúng ta biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)

Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta chế ngự tội lỗi bằng cách học nơi Người:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,28-30)

Để có thể yêu thương người thân cận, nhất thiết phải sống khiêm nhường. Chúa nói với chúng ta: "Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. (Ga 13,13-15)

Sự kiêu căng tiềm ẩn trong lòng mỗi người, muốn sống khiêm nhường không dễ, mà phải đến với Chúa Giêsu, phải học nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho chúng ta một dụ ngôn:

Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (Ga 12,24-25)

Hạt giống có hình dạng lớn, vỏ cứng, không dễ gì thối đi để có thể nẩy mầm mà sinh nhiều  hoa trái; còn hạt giống nhỏ bé, vỏ mỏng mềm mại thì rất dễ thối đi để nẩy sinh mầm cây mới.

Lạy Chúa Giêsu,  Chúa nói với chúng con: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Xin Chúa ở với chúng con, để chúng con luôn nhớ và giữ giới răn Chúa truyền cho chúng con mà đem ra thực hành. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

 

Read 328 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« November 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 27

Tổng cộng 14135398

Lên đầu trang